Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym

Część to konkretny komentarz odnośnie do postępowania dowodowego (komentarz do części szczególnej KPK) tj. postępowania przygotowawczego postępowania przed sądem I instancji postępowania odwoławczego..

Jesteśmy do usług Co oferujemy

Poplecznictwo polskim kodeksie

Artykuł dla aplikantów jak i praktyków prawa...


Aplikacja

Kończysz studia i zdajesz na aplikację prawniczą ? A może przygotowujesz si�...

Bezprawie usiłowania nieudolnego

Praca przedstawia jedną z najbardziej kontrowersyjnych instytucji prawa karnego...

Bójka pobicie Nowosad

Artykuł dotyczy zagadnień dogmatycznych związanych z przestępstwem udziału...

Alternatywy pozbawienia wolności

Liczba osób znajdujących się w zakładach karnych wzrosła u nas w okresie os...

Apelacja procesie karnym

Artykuł dla aplikantów jak i praktyków prawa...

Bezstronność sadu jej

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest rekonstrukcja znaczenia zasady bezstronn...

Co jeszcze mamy ciekawego


Ekstradycja polskim postępowaniu

Artykuł stanowi pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe omówienie problematyki stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w polskim procesie karnym. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie obszernych, dwuetapowych ogólnopolskich badań empirycznych, w zależności od dogmatycznym i w oparciu o dane statystyczne odnoszące się do liczby zastosowanych środków zapobiegawczych. Pisarka obrazuje reguły ich stosowania w kontekście ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, a także typowe, wynikające z analizy setek spraw karnych, błędy dotyczące samego procesu podejmowania decyzji o zastosowaniu środków zapobiegawczych, uzasadniania ich stosowania również wydawania postanowień o ich uchyleniu. Szczególnie cenne na rzecz czytelników będą informacje odnośnie do tego, jakże poprawnie powinny być stosowane środki zapobiegawcze, jak powinno się uzasadniać postanowienia o ich zastosowaniu i uchyleniu, co jest źródłem nieskuteczności stosowania tych środków oraz jakie są podstawy zaskarżenia wadliwych decyzji o ich zastosowaniu. Z dumą naświetla nową ofertę skierowaną na rzecz wszystkich potrzebujących wsparcia przed egzaminem! Wierzymy, że na cztery dni przed przedtem jeszcze wszystko może się zdarzyć przede wszystkim jeżeli wybierzesz opcję Last minute i wyruszysz z nami w wyjazd po Procesie karnym. Nasza formuła All Inclusive łączy w sobie zalety syntetycznego opracowania obejmuje tylko niezbędne informacje przedstawione w niezwykle przejrzystej formie z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów, z licznymi przykładami ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie informacji, z pytaniami kontrolnymi, dzięki którym upewnisz się, że wiesz już wszystko! Klarowne porównanie obecnego stanu prawnego z tym sprzed nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (obowiązującej od lipca r.) sprawi, że wszystkie niewiadome znikną, a przedegzaminacyjna wyjazd stanie się czystą przyjemnością!

Czytaj więcej

Funkcja wykrywcza dowodowa

W pracy opisano instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujących analizę akt prokuratorskich i sądowych z terenu całej Polski (z jedenastu apelacji), wskazujących na praktykę stosowania instytucji ekstradycji. W opracowaniu zaprezentowano m.in.: historię wydawania sprawców przestępstw, substytuty ekstradycji, podstawy legislacyjne ekstradycji, ekstradycję czynną i bierną. Artykuł zainteresuje także praktyków sędziów, oskarżycieli i adwokatów, jakim sposobem i teoretyków prawa karnego. Artykuł kierowana jest do studentów prawa, jako uzupełnienie klasycznego wykładu prawa karnego procesowego. Artykuł obejmuje zadania praktyczne z zakresu postępowania karnego, pozwalające na weryfikację opanowanego poprzez studenta materiału i przygotowanie do egzaminu. Struktura każdego z rozdziałów opracowania składa się z:- krótkiej prezentacji najważniejszych zadań teoretycznych,- tablic pomocniczych,- kazusów, na gruncie jakich przygotowano pytania problemowe,- wybranych tez orzecznictwa,- literatury uzupełniającej. Polskie procedura karne to znany i ceniony od lat artykuł, który przedstawia teraźniejszy wizja polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z czerwca Ukazany w zanim został wcięcie stworzony przez akty prawne wydane do lipca r., a więc z uwzględnieniem wszystkich, licznych zmian częściowo również wielkiej nowelizacji z września Zaprezentowano w przed zresztą najważniejsze orzeczenia Sądu Naj-wyższego, Trybunału Konstytucyjnego także trybunałów apelacyjnych, uzupełniono literaturę przedmiotu i przestronny skorowidz przedmiotowy. Artykuł jest przeznaczony wyjątkowo dla żaków prawa i w ten sposób jak dotychczas jest niezmiernie przydatny również praktykom, w tym aplikantom sądowym, prokuratorskim, adwokackim i radcowskim.

Czytaj więcej

Podstawy odpowiedzialności karnej

Artykuł stanowi omówienie przepisów postępowania karnego stosowanych w procedurach trans granicznych. Obejmuje zarówno przepisy klasycznych instrumentów międzynarodowego obrotu prawnego, w jaki sposób i coraz obszerniejszą częścią Działu XIII KPK stanowiącą transpozycję aktów UE urzeczywistniających regułę wzajemnego uznawania orzeczeń. Uwzględnia przy tym również krajowe, jakim sposobem i jeszcze obfitsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jakie winno stanowić ramy wykładni. Artykuł może bym równocześnie traktowany jako przewodnik po zawiłej mapie narzędzi obrotu międzynarodowego, gdzie mając na uwadze dynamikę rozwoju tej dziedziny autorzy objaśniają powiązania pomiędzy poszczególnymi, nieraz nakładającymi się na siebie instrumentami, sugerują metody rozwiązania trudności intertemporalnych, innymi słowy też godzą promowaną przez europejskie i krajowe najwyższe instancje wykładnie pro unijną z interesem krajowego wymiaru sprawiedliwości. Artykuł adresowany jest przede wszystkim do praktyków przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i adwokatów. Przedmiot opracowania stanowi ogół problemów związana ze źródłami zawiadomień o popełnionych przestępstwach w polskim postępowaniu karnym. Celem rozprawy jest jasne rozróżnienie występujących w polskim porządku prawnym podmiotów, które dostarczają informacji o popełnionym przestępstwie rozumianym w szerokim sensie, w który sposób zarówno wykazanie konsekwencji spowodowanych jego wpływem oraz reakcji organów państwa na te informacje. Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom państwa jest zwłaszcza uzależnione od efektywnego działania organów ścigania. Instytucje takie w jaki sposób policja i prokuratura, aby mogły prawidłowo wykonywać swoje zadania, muszą rozporządzać rzetelnymi informacjami na temat sytuacji panującej w danym środowisku. Natomiast w celu uzyskania tych informacji muszą współpracować z obywatelami i tutaj doniosłą rolę odgrywają źródła informacji o popełnionym przestępstwie. Tym samym praca ma na celu wykazanie, że to właśnie współdziałanie organów państwa i społeczeństwa jest warunkiem niezbędnym wpływającym na poczucie bezpieczeństwa. Im społeczeństwo mocniej darzy organy piszczałkowe ścigania zaufaniem i wierzy w ich sprawne działanie, tym z większym natężeniem jest skłonne reagować na dostrzegane nieprawidłowości.

Czytaj więcej

Jesteśmy do usług


102

Użytkowników

847

Pobrań

612

Recenzji

55

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  Usługi budowlane Łączenie i dzielenie umów budowlanych

  Dodany: 2020-06-01 | Kategoria: Podatki w budownictwie | Komentarze: 0

  Usługi budowlane Łączenie i dzielenie umów budowlanych na usługi budowlane zapraszamy wszystkich tych, jacy chcą wiedzieć m. in.: w który sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębiorstw? Jakie są sposoby wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów powiązanych z realizacją kontraktów długoterminowych? Jak opisać cechy charakterystyczne.

 • foto
  Ceny transferowe eksport pośredni

  Dodany: 2020-06-03 | Kategoria: Ceny transferowe | Komentarze: 0

  Ceny transferowe eksport pośredni i bezpośredni – konsekwencje dla rozliczania VAT celem artykułu o cenach transferowych jest wyobrażenie uczestnikom tematyki rozliczania podatku Vat od transakcji transgranicznych zgrupowanych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zaznajomić się także z zasadami rozliczania podatku VAT.

 • foto
  Upewnij się dla których emerytów zwrot podatku wpis

  Dodany: 2020-06-01 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Upewnij się dla których emerytów zwrot podatku - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej znajomości w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny pchnięcie zostanie umieszczony na przygotowanie.

 • foto
  Podmiotowe środki dowodowe możliwość czyli obowiązek

  Dodany: 2020-05-31 | Kategoria: Zamówienia i podatki | Komentarze: 0

  Podmiotowe środki dowodowe - możliwość czyli obowiązek ich składania także termin i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. Jestem specjalistą w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo.

 • foto
  Controlling audytor czym sie zajmuje audyt ma ukazać

  Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Audyt | Komentarze: 0

  Controlling - audytor czym sie zajmuje audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jak także sformułować alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma zarówno za zakończenie wyszkolić słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) również kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI). Audyt dostarczy.

 • foto
  fundacja a Spółka z oo i odpowiedzialność członków zarządu

  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Dla spółek | Komentarze: 0

  fundacja a Spółka z o.o i odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w czasach kryzysu wywołanego epidemią. W czasie epidemii infekcji COVID-19 dodatkowo wynikającego z tej epidemii bezprecedensowego obciążenie gospodarki Polski, europejskiej i światowej, zachwianych innymi słowy przerwanych łańcuchów dostaw oraz źródeł finansowania zasadnicze znaczenie dla menadżerów zatrudnionych jako członkowie zarządu spółek kapitałowych ma kwestia podejmowania szybkich decyzji gospodarczych, które.

 • foto
  Tarcza antykryzysowa 40 dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika

  Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Tarcza antykryzysowa | Komentarze: 0

  Tarcza antykryzysowa 4.0 dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika w okresie przestoju w związku z pandemią koronawirusa, w całym kraju pozostały wdrożone szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ujęto je wyjątkowo w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych również wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Część tych.

 • foto
  Controlling komu podlega audytor

  Dodany: 2020-06-01 | Kategoria: Audyt w egzekucji | Komentarze: 0

  Controlling - komu podlega audytor audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jakże również ująć alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma także za zakończenie nauczyć słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) dodatkowo kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI). Audyt dostarczy tak jak informacji odnośnie do efektywnego budżetowania i istoty tworzenia.

 • foto
  Usługi budowlane Metoda kosztowa na usługi budowlane

  Dodany: 2020-05-28 | Kategoria: Prawo budowlane | Komentarze: 0

  Usługi budowlane Metoda kosztowa na usługi budowlane zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: w który sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębiorstw? Jakie są sposoby wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów związanych z realizacją kontraktów długoterminowych? Jak opisać cechy charakterystyczne moment rozpoczęcia i zakończenia kontraktu, przypadający na różne okresy sprawozdawcze? Celem usług budowlanych jest zapoznanie uczestników.

 • foto
  Inspektor Ochrony Danych Zasady testowania

  Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Rodo | Komentarze: 0

  Inspektor Ochrony Danych Zasady testowania bezpieczeństwa systemów informatycznych i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób jowialny wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne wszechstronne regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment rozpoczęcia.

Chmura tagów


kodeks cywilny gofinjak przeprowadzić audyt wewnętrznywarunki techniczne budynki i usytuowaniepubliczny transport zbiorowyodrębna własność lokalu co toinwentaryzacja 2020 a podatekgospodarka odpadami drzewnymiszkolenie bhp a urlopprzemoc w rodzinie pdfkto zleca audyt wewnętrznymonitoring wizyjny jako środek trwałykontrola zarządcza w przedszkoludoświadczenie w obszarze compliancejaki vat w 2020gdzie znaleźć świadectwo pracykodeks pracy 2020 art 188klasyfikacja budżetowa 2020kadry i płace ile zarabiapobyt stały cudzoziemcaaudyt wewnętrzny definicjakadry i płace jakie studiarejestracja małej wspólnoty mieszkaniowejNomenklatura Scalona (CN) import towarówreklamacja imprezy turystycznejochrona danych osobowych na uczelniach wyższych