Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym

Część to konkretny komentarz odnośnie do postępowania dowodowego (komentarz do części szczególnej KPK) tj. postępowania przygotowawczego postępowania przed sądem I instancji postępowania odwoławczego..

Jesteśmy do usług Co oferujemy

Poplecznictwo polskim kodeksie

Artykuł dla aplikantów jak i praktyków prawa...


Aplikacja

Kończysz studia i zdajesz na aplikację prawniczą ? A może przygotowujesz si�...

Bezprawie usiłowania nieudolnego

Praca przedstawia jedną z najbardziej kontrowersyjnych instytucji prawa karnego...

Bójka pobicie Nowosad

Artykuł dotyczy zagadnień dogmatycznych związanych z przestępstwem udziału...

Alternatywy pozbawienia wolności

Liczba osób znajdujących się w zakładach karnych wzrosła u nas w okresie os...

Apelacja procesie karnym

Artykuł dla aplikantów jak i praktyków prawa...

Bezstronność sadu jej

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest rekonstrukcja znaczenia zasady bezstronn...

Co jeszcze mamy ciekawego


Ekstradycja polskim postępowaniu

Artykuł stanowi pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe omówienie problematyki stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w polskim procesie karnym. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie obszernych, dwuetapowych ogólnopolskich badań empirycznych, w zależności od dogmatycznym i w oparciu o dane statystyczne odnoszące się do liczby zastosowanych środków zapobiegawczych. Pisarka obrazuje reguły ich stosowania w kontekście ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, a także typowe, wynikające z analizy setek spraw karnych, błędy dotyczące samego procesu podejmowania decyzji o zastosowaniu środków zapobiegawczych, uzasadniania ich stosowania również wydawania postanowień o ich uchyleniu. Szczególnie cenne na rzecz czytelników będą informacje odnośnie do tego, jakże poprawnie powinny być stosowane środki zapobiegawcze, jak powinno się uzasadniać postanowienia o ich zastosowaniu i uchyleniu, co jest źródłem nieskuteczności stosowania tych środków oraz jakie są podstawy zaskarżenia wadliwych decyzji o ich zastosowaniu. Z dumą naświetla nową ofertę skierowaną na rzecz wszystkich potrzebujących wsparcia przed egzaminem! Wierzymy, że na cztery dni przed przedtem jeszcze wszystko może się zdarzyć przede wszystkim jeżeli wybierzesz opcję Last minute i wyruszysz z nami w wyjazd po Procesie karnym. Nasza formuła All Inclusive łączy w sobie zalety syntetycznego opracowania obejmuje tylko niezbędne informacje przedstawione w niezwykle przejrzystej formie z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów, z licznymi przykładami ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie informacji, z pytaniami kontrolnymi, dzięki którym upewnisz się, że wiesz już wszystko! Klarowne porównanie obecnego stanu prawnego z tym sprzed nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (obowiązującej od lipca r.) sprawi, że wszystkie niewiadome znikną, a przedegzaminacyjna wyjazd stanie się czystą przyjemnością!

Czytaj więcej

Funkcja wykrywcza dowodowa

W pracy opisano instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujących analizę akt prokuratorskich i sądowych z terenu całej Polski (z jedenastu apelacji), wskazujących na praktykę stosowania instytucji ekstradycji. W opracowaniu zaprezentowano m.in.: historię wydawania sprawców przestępstw, substytuty ekstradycji, podstawy legislacyjne ekstradycji, ekstradycję czynną i bierną. Artykuł zainteresuje także praktyków sędziów, oskarżycieli i adwokatów, jakim sposobem i teoretyków prawa karnego. Artykuł kierowana jest do studentów prawa, jako uzupełnienie klasycznego wykładu prawa karnego procesowego. Artykuł obejmuje zadania praktyczne z zakresu postępowania karnego, pozwalające na weryfikację opanowanego poprzez studenta materiału i przygotowanie do egzaminu. Struktura każdego z rozdziałów opracowania składa się z:- krótkiej prezentacji najważniejszych zadań teoretycznych,- tablic pomocniczych,- kazusów, na gruncie jakich przygotowano pytania problemowe,- wybranych tez orzecznictwa,- literatury uzupełniającej. Polskie procedura karne to znany i ceniony od lat artykuł, który przedstawia teraźniejszy wizja polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z czerwca Ukazany w zanim został wcięcie stworzony przez akty prawne wydane do lipca r., a więc z uwzględnieniem wszystkich, licznych zmian częściowo również wielkiej nowelizacji z września Zaprezentowano w przed zresztą najważniejsze orzeczenia Sądu Naj-wyższego, Trybunału Konstytucyjnego także trybunałów apelacyjnych, uzupełniono literaturę przedmiotu i przestronny skorowidz przedmiotowy. Artykuł jest przeznaczony wyjątkowo dla żaków prawa i w ten sposób jak dotychczas jest niezmiernie przydatny również praktykom, w tym aplikantom sądowym, prokuratorskim, adwokackim i radcowskim.

Czytaj więcej

Podstawy odpowiedzialności karnej

Artykuł stanowi omówienie przepisów postępowania karnego stosowanych w procedurach trans granicznych. Obejmuje zarówno przepisy klasycznych instrumentów międzynarodowego obrotu prawnego, w jaki sposób i coraz obszerniejszą częścią Działu XIII KPK stanowiącą transpozycję aktów UE urzeczywistniających regułę wzajemnego uznawania orzeczeń. Uwzględnia przy tym również krajowe, jakim sposobem i jeszcze obfitsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jakie winno stanowić ramy wykładni. Artykuł może bym równocześnie traktowany jako przewodnik po zawiłej mapie narzędzi obrotu międzynarodowego, gdzie mając na uwadze dynamikę rozwoju tej dziedziny autorzy objaśniają powiązania pomiędzy poszczególnymi, nieraz nakładającymi się na siebie instrumentami, sugerują metody rozwiązania trudności intertemporalnych, innymi słowy też godzą promowaną przez europejskie i krajowe najwyższe instancje wykładnie pro unijną z interesem krajowego wymiaru sprawiedliwości. Artykuł adresowany jest przede wszystkim do praktyków przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i adwokatów. Przedmiot opracowania stanowi ogół problemów związana ze źródłami zawiadomień o popełnionych przestępstwach w polskim postępowaniu karnym. Celem rozprawy jest jasne rozróżnienie występujących w polskim porządku prawnym podmiotów, które dostarczają informacji o popełnionym przestępstwie rozumianym w szerokim sensie, w który sposób zarówno wykazanie konsekwencji spowodowanych jego wpływem oraz reakcji organów państwa na te informacje. Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom państwa jest zwłaszcza uzależnione od efektywnego działania organów ścigania. Instytucje takie w jaki sposób policja i prokuratura, aby mogły prawidłowo wykonywać swoje zadania, muszą rozporządzać rzetelnymi informacjami na temat sytuacji panującej w danym środowisku. Natomiast w celu uzyskania tych informacji muszą współpracować z obywatelami i tutaj doniosłą rolę odgrywają źródła informacji o popełnionym przestępstwie. Tym samym praca ma na celu wykazanie, że to właśnie współdziałanie organów państwa i społeczeństwa jest warunkiem niezbędnym wpływającym na poczucie bezpieczeństwa. Im społeczeństwo mocniej darzy organy piszczałkowe ścigania zaufaniem i wierzy w ich sprawne działanie, tym z większym natężeniem jest skłonne reagować na dostrzegane nieprawidłowości.

Czytaj więcej

Jesteśmy do usług


102

Użytkowników

847

Pobrań

612

Recenzji

55

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych dokonywania

  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych dokonywania wydatków w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – rejestr księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych oraz sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, również początkujących jakże.

 • foto
  ZFŚS 2020 badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów

  Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: ZFŚS 2020 | Komentarze: 0

  ZFŚS 2020 badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów blog o ZFŚS skierowane jest do osób zajmujących się problematyką ZFŚS, jakie posiadają przedtem podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem. Blog o ZFŚS ma na celu kompleksowe reprezentacja zadań zgrupowanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych razem.

 • foto
  majatek trwaly aktywa trwale dla pracowników

  Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Środki trwałe | Komentarze: 0

  majatek trwaly aktywa trwale dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w obszarze gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana.

 • foto
  Rachunkowość budżetowa 2020 system upoważnień

  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Rachunkowość budżetowa 2020 system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całkowitej wiedzy w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej także w podsektorze rządowym jak i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona.

 • foto
  Klasyfikacja budżetowa 2020 srodków unijnych

  Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Klasyfikacja budżetowa 2020 | Komentarze: 0

  Klasyfikacja budżetowa 2020 srodków unijnych ma na celu wykończenie i uzupełnienie wiedzy uczestników w obszarze zasad rachunkowości budżetowej, polityki rachunkowości również klasyfikacji budżetowej. Artykuł skierowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

 • foto
  Schematy podatkowe MDR 2020 przykładowe zakresy informacji

  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Schematy podatkowe MDR 2020 przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania dla do skarbników, głównych księgowych również innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie.

 • foto
  PZP od 2021 roku odpowiedzialność

  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Zamówienia | Komentarze: 0

  PZP od 2021 roku odpowiedzialność i skutki w przypadku wzorów unijnych jest przedstawienie teoretycznych zagadnień również praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys € z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień poniżej 130 tys zł bieżących od 1 stycznia.

 • foto
  Delegacje podróże służbowe 2020 Normy

  Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Czas pracy | Komentarze: 0

  Delegacje podróże służbowe 2020 Normy prawa pracy w podróży służbowej zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. W trakcie artykułu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe również interpretacje organów podatkowych, jak również rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych poprzez organy piszczałkowe podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone.

 • foto
  PPK 2020 jednostki sektora finansów publicznych obowiązkiem

  Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: PPK | Komentarze: 0

  PPK 2020 jednostki sektora finansów publicznych obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako realizacja wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK dodatkowo zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie trzeba podjąć, iżby stworzyć się oraz.

 • foto
  VAT 2020 faktura zaliczkowa peryfraza wprowadzonych

  Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  VAT 2020 faktura zaliczkowa peryfraza wprowadzonych oraz projektowanych przemian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu zawiera zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach dodatkowo orzecznictwie trybunałów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego przemiany w podatku Vat wprowadzone w ostatnich latach także planowane na rok 2020. artykuł będzie.

Chmura tagów


ustawa o obligacjach isapdokumentacja pracownicza po wejściu rodonomenklatura scalona cn 2007rachunkowość budżetowa 2020 i jej specyfikaustawa o publicznym transporcie zbiorowym lexlegepostępowanie cywilne temat pracy magisterskiejkto może kontrolować zamówienia publiczneprawo bankowe restrukturyzacjarestrukturyzacja zadłużenia aliorwarunki techniczne budowle rolniczepartnerstwo publiczno prywatne angkryminologia na czym polegakanały dystrybucji ubezpieczeń w polscedla kogo użytkowanie wieczysteprawo podatkowe brzezińskiobsługa prawna a zamówienia publiczne 2020ustaw o partnerstwie publiczno-prywatnympodróże służbowe 2020 zagranicznerejestracja małej wspólnoty mieszkaniowejustawy o powiązanych usługach turystycznychWzory zgód i klauzul informacyjnychepuap a zamówienia publiczne 2020słownik prawniczy rosyjski polski pdfzadatek a kodeks cywilny komentarz 2020klasyfikacja budżetowa 2020 wydatki