Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym

Część to konkretny komentarz odnośnie do postępowania dowodowego (komentarz do części szczególnej KPK) tj. postępowania przygotowawczego postępowania przed sądem I instancji postępowania odwoławczego..

Jesteśmy do usług Co oferujemy

Poplecznictwo polskim kodeksie

Artykuł dla aplikantów jak i praktyków prawa...


Aplikacja

Kończysz studia i zdajesz na aplikację prawniczą ? A może przygotowujesz si�...

Bezprawie usiłowania nieudolnego

Praca przedstawia jedną z najbardziej kontrowersyjnych instytucji prawa karnego...

Bójka pobicie Nowosad

Artykuł dotyczy zagadnień dogmatycznych związanych z przestępstwem udziału...

Alternatywy pozbawienia wolności

Liczba osób znajdujących się w zakładach karnych wzrosła u nas w okresie os...

Apelacja procesie karnym

Artykuł dla aplikantów jak i praktyków prawa...

Bezstronność sadu jej

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest rekonstrukcja znaczenia zasady bezstronn...

Co jeszcze mamy ciekawego


Ekstradycja polskim postępowaniu

Artykuł stanowi pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe omówienie problematyki stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w polskim procesie karnym. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie obszernych, dwuetapowych ogólnopolskich badań empirycznych, w zależności od dogmatycznym i w oparciu o dane statystyczne odnoszące się do liczby zastosowanych środków zapobiegawczych. Pisarka obrazuje reguły ich stosowania w kontekście ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, a także typowe, wynikające z analizy setek spraw karnych, błędy dotyczące samego procesu podejmowania decyzji o zastosowaniu środków zapobiegawczych, uzasadniania ich stosowania również wydawania postanowień o ich uchyleniu. Szczególnie cenne na rzecz czytelników będą informacje odnośnie do tego, jakże poprawnie powinny być stosowane środki zapobiegawcze, jak powinno się uzasadniać postanowienia o ich zastosowaniu i uchyleniu, co jest źródłem nieskuteczności stosowania tych środków oraz jakie są podstawy zaskarżenia wadliwych decyzji o ich zastosowaniu. Z dumą naświetla nową ofertę skierowaną na rzecz wszystkich potrzebujących wsparcia przed egzaminem! Wierzymy, że na cztery dni przed przedtem jeszcze wszystko może się zdarzyć przede wszystkim jeżeli wybierzesz opcję Last minute i wyruszysz z nami w wyjazd po Procesie karnym. Nasza formuła All Inclusive łączy w sobie zalety syntetycznego opracowania obejmuje tylko niezbędne informacje przedstawione w niezwykle przejrzystej formie z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów, z licznymi przykładami ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie informacji, z pytaniami kontrolnymi, dzięki którym upewnisz się, że wiesz już wszystko! Klarowne porównanie obecnego stanu prawnego z tym sprzed nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (obowiązującej od lipca r.) sprawi, że wszystkie niewiadome znikną, a przedegzaminacyjna wyjazd stanie się czystą przyjemnością!

Czytaj więcej

Funkcja wykrywcza dowodowa

W pracy opisano instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujących analizę akt prokuratorskich i sądowych z terenu całej Polski (z jedenastu apelacji), wskazujących na praktykę stosowania instytucji ekstradycji. W opracowaniu zaprezentowano m.in.: historię wydawania sprawców przestępstw, substytuty ekstradycji, podstawy legislacyjne ekstradycji, ekstradycję czynną i bierną. Artykuł zainteresuje także praktyków sędziów, oskarżycieli i adwokatów, jakim sposobem i teoretyków prawa karnego. Artykuł kierowana jest do studentów prawa, jako uzupełnienie klasycznego wykładu prawa karnego procesowego. Artykuł obejmuje zadania praktyczne z zakresu postępowania karnego, pozwalające na weryfikację opanowanego poprzez studenta materiału i przygotowanie do egzaminu. Struktura każdego z rozdziałów opracowania składa się z:- krótkiej prezentacji najważniejszych zadań teoretycznych,- tablic pomocniczych,- kazusów, na gruncie jakich przygotowano pytania problemowe,- wybranych tez orzecznictwa,- literatury uzupełniającej. Polskie procedura karne to znany i ceniony od lat artykuł, który przedstawia teraźniejszy wizja polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z czerwca Ukazany w zanim został wcięcie stworzony przez akty prawne wydane do lipca r., a więc z uwzględnieniem wszystkich, licznych zmian częściowo również wielkiej nowelizacji z września Zaprezentowano w przed zresztą najważniejsze orzeczenia Sądu Naj-wyższego, Trybunału Konstytucyjnego także trybunałów apelacyjnych, uzupełniono literaturę przedmiotu i przestronny skorowidz przedmiotowy. Artykuł jest przeznaczony wyjątkowo dla żaków prawa i w ten sposób jak dotychczas jest niezmiernie przydatny również praktykom, w tym aplikantom sądowym, prokuratorskim, adwokackim i radcowskim.

Czytaj więcej

Podstawy odpowiedzialności karnej

Artykuł stanowi omówienie przepisów postępowania karnego stosowanych w procedurach trans granicznych. Obejmuje zarówno przepisy klasycznych instrumentów międzynarodowego obrotu prawnego, w jaki sposób i coraz obszerniejszą częścią Działu XIII KPK stanowiącą transpozycję aktów UE urzeczywistniających regułę wzajemnego uznawania orzeczeń. Uwzględnia przy tym również krajowe, jakim sposobem i jeszcze obfitsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jakie winno stanowić ramy wykładni. Artykuł może bym równocześnie traktowany jako przewodnik po zawiłej mapie narzędzi obrotu międzynarodowego, gdzie mając na uwadze dynamikę rozwoju tej dziedziny autorzy objaśniają powiązania pomiędzy poszczególnymi, nieraz nakładającymi się na siebie instrumentami, sugerują metody rozwiązania trudności intertemporalnych, innymi słowy też godzą promowaną przez europejskie i krajowe najwyższe instancje wykładnie pro unijną z interesem krajowego wymiaru sprawiedliwości. Artykuł adresowany jest przede wszystkim do praktyków przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i adwokatów. Przedmiot opracowania stanowi ogół problemów związana ze źródłami zawiadomień o popełnionych przestępstwach w polskim postępowaniu karnym. Celem rozprawy jest jasne rozróżnienie występujących w polskim porządku prawnym podmiotów, które dostarczają informacji o popełnionym przestępstwie rozumianym w szerokim sensie, w który sposób zarówno wykazanie konsekwencji spowodowanych jego wpływem oraz reakcji organów państwa na te informacje. Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom państwa jest zwłaszcza uzależnione od efektywnego działania organów ścigania. Instytucje takie w jaki sposób policja i prokuratura, aby mogły prawidłowo wykonywać swoje zadania, muszą rozporządzać rzetelnymi informacjami na temat sytuacji panującej w danym środowisku. Natomiast w celu uzyskania tych informacji muszą współpracować z obywatelami i tutaj doniosłą rolę odgrywają źródła informacji o popełnionym przestępstwie. Tym samym praca ma na celu wykazanie, że to właśnie współdziałanie organów państwa i społeczeństwa jest warunkiem niezbędnym wpływającym na poczucie bezpieczeństwa. Im społeczeństwo mocniej darzy organy piszczałkowe ścigania zaufaniem i wierzy w ich sprawne działanie, tym z większym natężeniem jest skłonne reagować na dostrzegane nieprawidłowości.

Czytaj więcej

Jesteśmy do usług


102

Użytkowników

847

Pobrań

612

Recenzji

55

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych

  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych rodo. Ochrona danych osobowych w świecie nowych technologii. Artykuł w całości zostanie religijny problemom związanym z zastosowaniem innowacyjnych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik informatycznych i zagrożenia z tym złączone coraz bardziej wpływają na poziom ochrony danych osobowych. Nakłada się na to coraz większy poziom skomplikowania.

 • foto
  nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Nowelizacją z dnia

  Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił ongi oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia zmian postulowana była przez wiele środowisk, m.in. Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jednostki samorządu terytorialnego, Federację Związków.

 • foto
  średnie wynagrodzenie nauczycieli podczas

  Dodany: 2020-03-13 | Kategoria: Dla nauczycieli | Komentarze: 0

  średnie wynagrodzenie nauczycieli podczas koronawirus na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i Sejm nowelizuje Kartę nauczyciela bez związków. Karta nauczyciela zmiany. Zmiany w karcie nauczyciela 2019 mają zostać wprowadzone od 1 września. Co się zmieni także jakie zarobki i podwyżki na rzecz nauczycieli.

 • foto
  Książka koronawirus śląsk mapa coaching extra lifebook

  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Książka koronawirus śląsk mapa coaching extra lifebook. Przedmiot umowy agile. Znaczący w ostatnim czasie wzrost renomy metodyk zwinnych w konstruowaniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty prawne tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące planów opartych na programowaniu iteracyjno-przyrostowym wymagają bowiem uwzględnienia.

 • foto
  Powierzenie przetwarzania standardy

  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Powierzenie przetwarzania standardy. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać zarządca danych oznacza to podmiot przetwarzający, tymczasem zarazem obliguje do wykazania, otóż udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, jakich istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, zarządca danych albo podmiot przetwarzający powinien zaprojektować na gruncie.

 • foto
  bezpieczeństwo danych osobowych definicja Ochrona danych osobowych

  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  bezpieczeństwo danych osobowych definicja. Ochrona danych osobowych w świecie śmiałych technologii. Artykuł w całości zostanie religijny problemom związanym z zastosowaniem innowacyjnych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik informatycznych i zagrożenia z tym powiązane coraz w wyższym.

 • foto
  Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej

  Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: Finanse | Komentarze: 0

  Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy praktyczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista z obszaru rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych.

 • foto
  Pracownicze utwory naukowe Przedmiotem

  Dodany: 2020-03-13 | Kategoria: Prawo pokrewne | Komentarze: 0

  Pracownicze utwory naukowe. Przedmiotem artykułu jest wszechstronne omówienie sposobów nabywania praw własności intelektualnej przewidzianych także w prawie autorskim (utwory, artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramu), jakim sposobem i w prawie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe i przemysłowe także znaki towarowe), w tym zarówno nabywanie know how. W ramach artykułu zostaną przedstawione tak jak reguły nabywania praw do tzw. twórczości pracowniczej dodatkowo na podstawie.

 • foto
  książka koronawirus science fiction i zmiany w ochronie praw lokatorów

  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  książka koronawirus science fiction i zmiany w ochronie praw lokatorów od 21 kwietnia i Ustawa o ochronie praw lokatorów komentarz. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych odmian używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, jakie odnoszą się do aktywności jednostek samorządu terytorialnego i wykonywania przez gminy.

 • foto
  likwidacja firmy krok po kroku Spółka

  Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: Spółka komunalna | Komentarze: 0

  likwidacja firmy krok po kroku. Spółka celowa a konsorcjum Łączenie posiadanych zasobów pozwala zwiększyć konkurencyjność na rynku i zdywersyfikować ryzykowny krok złączone z udziałem w projekcie, co w wyniku umożliwia realizację dużych i zajmujących przedsięwzięć podmiotom, które działając w pojedynkę, nie byłyby w stanie np. wygrać przetargu i samodzielnie podjąć się wykonania zamówienia. Chęć zwiększenia osiąganych zysków, a co za tym idzie pragnienie aktywnego udziału w obrocie.

Chmura tagów


rcl ustawa o obligacjachwarunki techniczne kotłowniagospodarka odpadami budowlanymikontrola zarządcza w przedszkoluuchwały w jednoosobowej spółce z oo wzórnomenklatura scalona paliwapostępowanie karne repetytoriumwarunki techniczne aktualneprzemoc w rodzinie cytatyprawa pokrewne do praw autorskichkadry i płace ile zarabiawspólnota mieszkaniowa w blokuprawo upadłościowe definicjadostęp do informacji publicznej jest bezpłatnyustawa o obligacjach isapfajne książki science fiction dla młodzieżyustawy o powiązanych usługach turystycznychksiążki o podatku vat pdfochrona danych osobowych dla dzieciprawo podatkowe pdfimprezy turystyczne dla łazikówfajne tanie książkimajątek trwały co to jestodrębna własność lokalu a remontdostęp do informacji publicznej arslege