Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym

Część to konkretny komentarz odnośnie do postępowania dowodowego (komentarz do części szczególnej KPK) tj. postępowania przygotowawczego postępowania przed sądem I instancji postępowania odwoławczego..

Jesteśmy do usług Co oferujemy

Poplecznictwo polskim kodeksie

Artykuł dla aplikantów jak i praktyków prawa...


Aplikacja

Kończysz studia i zdajesz na aplikację prawniczą ? A może przygotowujesz si�...

Bezprawie usiłowania nieudolnego

Praca przedstawia jedną z najbardziej kontrowersyjnych instytucji prawa karnego...

Bójka pobicie Nowosad

Artykuł dotyczy zagadnień dogmatycznych związanych z przestępstwem udziału...

Alternatywy pozbawienia wolności

Liczba osób znajdujących się w zakładach karnych wzrosła u nas w okresie os...

Apelacja procesie karnym

Artykuł dla aplikantów jak i praktyków prawa...

Bezstronność sadu jej

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest rekonstrukcja znaczenia zasady bezstronn...

Co jeszcze mamy ciekawego


Ekstradycja polskim postępowaniu

Artykuł stanowi pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe omówienie problematyki stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w polskim procesie karnym. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie obszernych, dwuetapowych ogólnopolskich badań empirycznych, w zależności od dogmatycznym i w oparciu o dane statystyczne odnoszące się do liczby zastosowanych środków zapobiegawczych. Pisarka obrazuje reguły ich stosowania w kontekście ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, a także typowe, wynikające z analizy setek spraw karnych, błędy dotyczące samego procesu podejmowania decyzji o zastosowaniu środków zapobiegawczych, uzasadniania ich stosowania również wydawania postanowień o ich uchyleniu. Szczególnie cenne na rzecz czytelników będą informacje odnośnie do tego, jakże poprawnie powinny być stosowane środki zapobiegawcze, jak powinno się uzasadniać postanowienia o ich zastosowaniu i uchyleniu, co jest źródłem nieskuteczności stosowania tych środków oraz jakie są podstawy zaskarżenia wadliwych decyzji o ich zastosowaniu. Z dumą naświetla nową ofertę skierowaną na rzecz wszystkich potrzebujących wsparcia przed egzaminem! Wierzymy, że na cztery dni przed przedtem jeszcze wszystko może się zdarzyć przede wszystkim jeżeli wybierzesz opcję Last minute i wyruszysz z nami w wyjazd po Procesie karnym. Nasza formuła All Inclusive łączy w sobie zalety syntetycznego opracowania obejmuje tylko niezbędne informacje przedstawione w niezwykle przejrzystej formie z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów, z licznymi przykładami ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie informacji, z pytaniami kontrolnymi, dzięki którym upewnisz się, że wiesz już wszystko! Klarowne porównanie obecnego stanu prawnego z tym sprzed nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (obowiązującej od lipca r.) sprawi, że wszystkie niewiadome znikną, a przedegzaminacyjna wyjazd stanie się czystą przyjemnością!

Czytaj więcej

Funkcja wykrywcza dowodowa

W pracy opisano instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujących analizę akt prokuratorskich i sądowych z terenu całej Polski (z jedenastu apelacji), wskazujących na praktykę stosowania instytucji ekstradycji. W opracowaniu zaprezentowano m.in.: historię wydawania sprawców przestępstw, substytuty ekstradycji, podstawy legislacyjne ekstradycji, ekstradycję czynną i bierną. Artykuł zainteresuje także praktyków sędziów, oskarżycieli i adwokatów, jakim sposobem i teoretyków prawa karnego. Artykuł kierowana jest do studentów prawa, jako uzupełnienie klasycznego wykładu prawa karnego procesowego. Artykuł obejmuje zadania praktyczne z zakresu postępowania karnego, pozwalające na weryfikację opanowanego poprzez studenta materiału i przygotowanie do egzaminu. Struktura każdego z rozdziałów opracowania składa się z:- krótkiej prezentacji najważniejszych zadań teoretycznych,- tablic pomocniczych,- kazusów, na gruncie jakich przygotowano pytania problemowe,- wybranych tez orzecznictwa,- literatury uzupełniającej. Polskie procedura karne to znany i ceniony od lat artykuł, który przedstawia teraźniejszy wizja polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z czerwca Ukazany w zanim został wcięcie stworzony przez akty prawne wydane do lipca r., a więc z uwzględnieniem wszystkich, licznych zmian częściowo również wielkiej nowelizacji z września Zaprezentowano w przed zresztą najważniejsze orzeczenia Sądu Naj-wyższego, Trybunału Konstytucyjnego także trybunałów apelacyjnych, uzupełniono literaturę przedmiotu i przestronny skorowidz przedmiotowy. Artykuł jest przeznaczony wyjątkowo dla żaków prawa i w ten sposób jak dotychczas jest niezmiernie przydatny również praktykom, w tym aplikantom sądowym, prokuratorskim, adwokackim i radcowskim.

Czytaj więcej

Podstawy odpowiedzialności karnej

Artykuł stanowi omówienie przepisów postępowania karnego stosowanych w procedurach trans granicznych. Obejmuje zarówno przepisy klasycznych instrumentów międzynarodowego obrotu prawnego, w jaki sposób i coraz obszerniejszą częścią Działu XIII KPK stanowiącą transpozycję aktów UE urzeczywistniających regułę wzajemnego uznawania orzeczeń. Uwzględnia przy tym również krajowe, jakim sposobem i jeszcze obfitsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jakie winno stanowić ramy wykładni. Artykuł może bym równocześnie traktowany jako przewodnik po zawiłej mapie narzędzi obrotu międzynarodowego, gdzie mając na uwadze dynamikę rozwoju tej dziedziny autorzy objaśniają powiązania pomiędzy poszczególnymi, nieraz nakładającymi się na siebie instrumentami, sugerują metody rozwiązania trudności intertemporalnych, innymi słowy też godzą promowaną przez europejskie i krajowe najwyższe instancje wykładnie pro unijną z interesem krajowego wymiaru sprawiedliwości. Artykuł adresowany jest przede wszystkim do praktyków przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i adwokatów. Przedmiot opracowania stanowi ogół problemów związana ze źródłami zawiadomień o popełnionych przestępstwach w polskim postępowaniu karnym. Celem rozprawy jest jasne rozróżnienie występujących w polskim porządku prawnym podmiotów, które dostarczają informacji o popełnionym przestępstwie rozumianym w szerokim sensie, w który sposób zarówno wykazanie konsekwencji spowodowanych jego wpływem oraz reakcji organów państwa na te informacje. Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom państwa jest zwłaszcza uzależnione od efektywnego działania organów ścigania. Instytucje takie w jaki sposób policja i prokuratura, aby mogły prawidłowo wykonywać swoje zadania, muszą rozporządzać rzetelnymi informacjami na temat sytuacji panującej w danym środowisku. Natomiast w celu uzyskania tych informacji muszą współpracować z obywatelami i tutaj doniosłą rolę odgrywają źródła informacji o popełnionym przestępstwie. Tym samym praca ma na celu wykazanie, że to właśnie współdziałanie organów państwa i społeczeństwa jest warunkiem niezbędnym wpływającym na poczucie bezpieczeństwa. Im społeczeństwo mocniej darzy organy piszczałkowe ścigania zaufaniem i wierzy w ich sprawne działanie, tym z większym natężeniem jest skłonne reagować na dostrzegane nieprawidłowości.

Czytaj więcej

Jesteśmy do usług


102

Użytkowników

847

Pobrań

612

Recenzji

55

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  Jakie dokumenty powinny być podpinane

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Jakie dokumenty powinny być podpinane pod ewidencję czasu prac także jakich dokumentów nie należy podpinać pod ewidencję czasu pracy? jest przedstawienie od strony praktycznej zadań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo.

 • foto
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki to znaczy.

 • foto
  Prawo restrukturyzacyjne jakie

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - jakie są skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na rzecz umów kredytu, rachunku bankowego, leasingu, factoringu? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30.

 • foto
  Nowe prawo jak będzie przebiegała procedura

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo jak będzie przebiegała procedura zabezpieczenia środka dowodowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia.

 • foto
  Przekazanie informacji z obszaru zabezpieczenia wykonania

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Przekazanie informacji z obszaru zabezpieczenia wykonania zawartych umów najmu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem dodatkowo wszystkich, jacy pragneliby rozpocząć karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem innymi słowy stoją przed wyzwaniem.

 • foto
  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych aktualny ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za nieobecność prowadzenia rejestru udziałowców czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno.

 • foto
  Istota i potrzeba coachingowego stylu

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching | Komentarze: 0

  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – modelowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie relacji wśród przywództwem a podejściem.

 • foto
  Nowe prawo budowlane zmiana trybu uzyskiwania uprawnień

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - zmiana trybu uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i głęboki wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1.

 • foto
  Umowa umowa deweloperska jakże rozwiązać

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - umowa deweloperska jakże rozwiązać do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, jednak też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy chcieliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a także dla deweloperów jako stron.

 • foto
  Upadłość i prawo upadłościowe

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i prawo upadłościowe co to jest umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi.

Chmura tagów


kody cn nomenklatura scalonazarządzanie wspólnotą mieszkaniowąjpk vat od 2020ustawa o rachunkowości o czym mówidokumentacja pracownicza ile lat przechowywaćzatrudnianie cudzoziemców epuapzatrudnianie cudzoziemców krok po krokuinstruktaż ogólny koronawirus definicjadostęp do informacji publicznej komentarzrodo w ochronie zdrowia poradnikczym jest prawo pracy i kodeksu1 podatku przepisydlaczego akcyza 2020 na samochodyschematy podatkowe zarządzenieESPD - przygotowywanie JEDZ przez zamawiającegoprawo własności intelektualnej co to jestmonitoring rodo wspólnota mieszkaniowajak napisać umowę o roboty budowlanejrwa dla powiatówkodeks spółek handlowych po angielskurejestracja małej wspólnoty mieszkaniowejdla kogo użytkowanie wieczystewarunki techniczne kondygnacjazfśs w 2020kodeks spółek handlowych arslege