Controlling komu podlega audytor

art

Controlling - komu podlega audytor audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jakże również ująć alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma także za zakończenie nauczyć słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) dodatkowo kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI). Audyt dostarczy tak jak informacji odnośnie do efektywnego budżetowania i istoty tworzenia biznesplanów, także dla całego przedsiębiorstwa, jakże też szczególnych przedsięwzięć. Cel wpisu o audycie: zrozumienie poprzez uczestników istoty controllingu jako jednego z systemów zarządzania kiedy audyt jest obowiązkowy przedsiębiorstwem, zasugerować uczestników, że controlling nie polega na permanentnym kreowaniu i analizowaniu raportów lecz na doskonaleniu procesów biznesowych, wykazanie różnicy pomiędzy analizą finansową a controllingiem, gdzie controlling w swojej istocie nie kończy się na danych finansowych, a swoją domeną zawiera wszystkie dane kwantyfikowalne (liczbowe) w przedsiębiorstwie, ukazanie słuchaczom korzyści wynikających z funkcjonowania systemów controllingowych, jakże tak jak przedstawienie alternatywnych koncepcji podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa, szkolnictwo praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) oraz kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI), przekazanie informacji odnośnie do efektywnego budżetowania i istoty tworzenia firma planów, również dla całego przedsiębiorstwa, jakim sposobem też szczególnych przedsięwzięć. Korzyści dla uczestników wpisu o audycie: kiedy audyt w jst poznanie szerokiego spektrum narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego, nabycie umiejętności „controllingowego myślenia”, zdobycie praktycznej informacji z zakresu optymalizacji procesów, poznanie przeróżnych ujęć kosztowych stosowanych w controllingu, zrozumienie zasad poprawnego budżetowania, zaznajomienie się z koncepcją „zarządzania ułożenie ciała budżetem”, pozyskanie znajomości z praktycznego stosowania KPI, poznanie struktury biznesplanu i jego roli w firmie. Adresaci wpisu o audycie:, kontrolerzy finansowi, kontrolerzy kosztów, kandydaci na kontrolerów finansowych,, osoby chcące doskonalić swoje audytor kto to jest umiejętności analityczne, kierownicy komórek organizacyjnych, dyrektorzy finansowi, osoby zarządzające finansami, analitycy finansowi oczekujący poszerzać soje horyzonty.