BHP w budownictwie

  • foto
    Opracowanie dobrej praktyki higienicznej GHP
    Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: BHP w budownictwie | Komentarze: 3

    Opracowanie dobrej praktyki higienicznej GHP. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami.