średnie wynagrodzenie nauczycieli podczas

art

średnie wynagrodzenie nauczycieli podczas koronawirus na poszczególnych stopniach wynagrodzenia dla nauczycieli podczas koronawirus w 2020 awansu zawodowego i Sejm nowelizuje Kartę nauczyciela bez związków. Karta nauczyciela zmiany. Zmiany w karcie nauczyciela 2019 mają zostać wprowadzone od 1 września. Co się zmieni także jakie zarobki i podwyżki na rzecz nauczycieli zostaną wprowadzone w nowej Karcie nauczyciela? Sprawdzamy informacje na ten temat. Prezydent podpisał 9 lipca nowelizację Karty Nauczyciela. Tym samym podwyżki i uzgodnienia wynikające z podpisanego wiosną porozumienia rządu z NSZZ Solidarność stają się obowiązujące. Przedstawiciele związków zawodowych nie kryją zadowolenia, choć nie u wszystkich euforia jest taki sam. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji podano, że po wdrożeniu tej podwyżki wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wyniesie 2782 zł brutto (oznacza to wzrost o 244 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 2862 zł brutto (wzrost o 251 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 3817 zł brutto (wzrost o 334 zł brutto). Na tzw. średnie wynagrodzenie składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki określone w Karcie nauczyciela. Dodatków jest kilkanaście: za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji wynagrodzenia dla nauczycieli podczas koronawirus od stycznia 2020 kierowniczej, dla opiekuna stażu, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i zwolnienie z tytułu rozwiązania stosunku pracy, a zarówno wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. kodeksów określających rozmiar stażu na wysokość nauczyciela kontraktowego, rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019 również przepisu wskazującego organ do pełnienia dozoru ponad szkołą, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, które wejdą w życie po upływie 14 dni od czasu ogłoszenia.

Komentarze: 4


noavatar.png
Dariusz Kała Prawa Ochrony Przeciwpożarowej 2020-04-22

Wyobrażam sobie, że wspomnieliście o bardzo ciekawych tematach, doceniam to miejsce.

noavatar.png
Izabela Świderek księgowa 2020-05-01

Dodam te RSS do mojego e-maila i mogę zapoznać się z Twoimi odpowiednimi treściami. Upewnij się, że aktualizujesz to ponownie bardzo szybko ..

noavatar.png
Mariusz Jabłoński autor publikacji podatkowych 2020-05-08

Świetne miejsce. Tutaj wiele przydatnych informacji. Wysyłam je do kilku tatuśków, a dodatkowo dzielę się smacznymi. I oczywiście, dzięki za twój wysiłek!

noavatar.png
Eufemia Sądzimirze 2020-05-14

Bardzo lubię ten blog, zapisany w zakładkach. "Nie obchodzi mnie to, co jest napisane o mnie, o ile nie jest prawdą". przez Dorothy Parker.