Dokumentacja pracownicza

  • foto
    W dokumentacja pracownicza kp i dniu 1 stycznia 2019 r
    Dodany: 2019-11-01 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 1

    W dokumentacja pracownicza kp i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, także w postaci papierowej,.