Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej

art

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy praktyczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista z obszaru rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej pozostały przedstawione w układzie tematycznym z podziałem na obszary i typy działalności gospodarka majątkiem trwałym; ­majątek obrotowy; ­gospodarka pieniężna oraz dochody i wydatki budżetowe rozrachunki i zaangażowanie przychody; koszty i wynik finansowy; ­fundusze. Omawiane operacje według rodzajów działalności opatrzone są komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów dodatkowo ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego pisarz sporządził całkowity wykaz operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji. Dodatkowo rzeczowe przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zagadnień gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.: rozliczenie i rejestr należnego i naliczonego podatku VAT w samorządowej jednostce budżetowej będącej częścią podatnika VAT dodatkowo centralne rozliczenie podatku VAT w skali całej jednostki samorządu terytorialnego koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie; ­ ewidencja umowy leasingu finansowego środka stabilnego u korzystającego, którym jest jednostka skalarna budżetowa; ­ likwidacja rachunku dochodów własnych i przekazanie niewykorzystanych co to jest raport o stanie gminy środków na rachunek pomocniczy; ­ kompensata (potrącenia) wzajemnych opłaty – rozkład w urzędzie jednostki samorządu wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego dodatkowo rozrachunek zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej ( np.: OPS) realizującej zadanie ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów i inne. Czwarte wydanie publikacji zaktualizowano według stanu prawnego. Szczególną uwagę poświęcono problematyce centralizacji rozliczeń podatku Vat w jednostkach samorządu terytorialnego. Zaprezentowano wzory księgowań rozliczeń podatku Vat w ewidencji jednostki budżetowej i budżetu jst, gdzie powadzone ma być centralne rozrachunek podatku VAT. Wzory księgowań zaopatrzone są komentarzem z wyjaśnieniami i uzasadnieniem merytorycznym sposobu księgowania. Jednocześnie ogół problemów podatku Vat wzbogacona została schematami księgowań na raport o stanie gminy za rok kontach teowych wzajemnie powiązanych tzn. w oparciu o te same dane liczbowe w jednostce budżetowej i budżecie prowadzącym centralne rozliczeniowe podatku VAT.

Komentarze: 3


noavatar.png
Malkolm Amelio 2020-04-19

Doskonała robota od ciebie, człowieku. Nie rozumiałem tych rzeczy wcześniej i jesteś bardzo wspaniały przedstawiając to. Naprawdę podoba mi się to, co napisałeś tutaj, na pewno tak jak to, co mówisz i sposób, w jaki to mówisz. Robisz, że to zabawnie i dbasz o treść, aby być mądry. Nie mogę się doczekać, aby przeczytać znacznie więcej od ciebie. To naprawdę wspaniały blog.

noavatar.png
Janusz Borkowski był kierownikiem Katedry Postępowania Administracyjnego 2020-05-08

Zwykle nie czytam postu na blogach, ale chciałbym powiedzieć, że ten artykuł bardzo mnie zmobilizował i spróbowałem! Twój styl pisania mnie zdziwił. Dzięki, bardzo dobry artykuł.

noavatar.png
Karol Lankamer wspólnik w firmie doradczo-szkoleniowej Pogotowie Kadrowe 2020-05-20

Dobry dzień bardzo fajna strona !! Zrobię zakładkę na swojej witrynie i będę mieć dodatkowe informacje na temat kanaów. Chętnie przeszukam wiele przydatnych informacji w tym artykule, chcemy wypracować dodatkowe techniki w tym zakresie, dzięki za dzielenie się. . . . . .