Inne

 • foto
  kto zwolniony ze składek zus i Zwolnienie ze składek ZUS na rzecz
  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  kto zwolniony ze składek zus i Zwolnienie ze składek ZUS na rzecz samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych firmom i zakładom pracy w największym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to zarówno składek za przedsiębiorcę, jakim sposobem i za zatrudnionych pracowników. Jakie warunki powinno się spełnić, ażeby skorzystać ze.


 • foto
  COVID19 Rozwiązywanie sytuacji
  Dodany: 2020-05-16 | Kategoria: Inne | Komentarze: 1

  COVID-19 Rozwiązywanie sytuacji problemowych dodatkowo spornych powiązanych z wystąpieniem epidemii od 1 stycznia 2021 r. roku wejdzie w życie obowiązkowa pełna elektronizacja udzielania zamówień - zarówno poniżej progów. Wiele ekspertów uważa, że wcześniej obecnie należy zaznajomić się z nowymi rozwiązaniami iżby bezpiecznie stosować się warunki.


 • foto
  Prawo medyczne Izby aptekarskie
  Dodany: 2020-05-04 | Kategoria: Inne | Komentarze: 1

  Prawo medyczne Izby aptekarskie. Błąd w sztuce lekarskiej, również w zakresie diagnozy, w jaki sposób i terapii wybranej dla danego pacjenta, stanowi podstawę do uzyskania odszkodowania w świetle prawa medycznego. Często jednak osoby, których wcięcie zdrowia pogorszył się w efekcie błędnych działań lekarzy nie wiedzą, jakże właściwie funkcjonują prawa pacjenta i jak uzyskać odszkodowanie. Podobna niewiedza dotyczy.


 • foto
  Zgoda na cofnięcie wypowiedzenia Status prawny
  Dodany: 2020-05-02 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zgoda na cofnięcie wypowiedzenia. Status prawny pracowników samorządowych został specjalny odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty wynikające ze stosunku pracowniczego tej grupy zawodowej, określając szczególnie podstawy nawiązania stosunku pracy,.


 • foto
  Zawisłość sprawy przed sądem
  Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym. Nowela ta przewiduje m.in. odformalizowanie procedur (ale nie na korzyść oskarżonego); ograniczenie procedury przesłuchania (w sytuacjach, kiedy np. sprawa dotyczy kilkuset osób – przy piramidach finansowych to znaczy oszustwach internetowych); wyeliminowanie konieczności wymienienia.


 • foto
  zbywca w umowie leasingu W obrocie gospodarczym przy umów leasingu
  Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Inne | Komentarze: 3

  zbywca w umowie leasingu. W obrocie gospodarczym przy umów leasingu operacyjnego i finansowego funkcjonuje również tzw. leasing zwrotny. Umowa taka polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje własny środek trwały firmie leasingowej, a następny zawiera z nią umowę leasingu na mocy, której w dalszym ciągu go użytkuje. Głównym celem zawarcia takiej umowy jest ulepszenie płynności.


 • foto
  Kiedy rozliczysz wydatki na zakup? Cesje umów
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Kiedy rozliczysz wydatki na zakup? Cesje umów przedwstępnych (deweloperskich) Wzór uchwały w sprawie odwołania z funkcji członków zarządu osób w dotychczasowym składzie i powołania nowego składu zarządu wspólnoty mieszkaniowej. House flipping – popularna rodzaj inwestowania w nieruchomości wywołuje określone skutki podatkowe. Od znajomości podatkowych skutków transakcji zakupu.


 • foto
  Międzynarodowe Standardy Nowy wzór sprawozdania finansowego
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 4

  Międzynarodowe Standardy. Nowy wzór sprawozdania finansowego dla stowarzyszeń. Do aktywów pieniężnych zalicza się także inne aktywa finansowe, w tym szczególnie naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w środku miesięcy od czasu ich otrzymania, wystawienia, nabycia czyli założenia (lokaty),.


 • foto
  Dowiesz się jakże prawidłowo stosować stawkę 0 przy WDT
  Dodany: 2020-04-16 | Kategoria: Inne | Komentarze: 1

  Dowiesz się jakże prawidłowo stosować stawkę 0% przy WDT i eksporcie. Poznasz reguły prawidłowego rozliczania WNT. Dowiesz się, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie towarów i usługo również - w jaki sposób prawidłowo usztywnić podstawę opodatkowania. Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2019 roku dotyczące działań 8–10 Publikacja o cenach transferowych.


 • foto
  Pomoc de minimis w świetle nowelizacji z 13062019 r to rok obowiązywania
  Dodany: 2020-04-07 | Kategoria: Inne | Komentarze: 1

  Pomoc de minimis w świetle nowelizacji z 13.06.2019 r to rok obowiązywania ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – praktyka stosowania ustawy z 20.7.2019 r. oraz poszczególnych nowelizacji z 6.12.2018 r., 31.1.2019 r. także 13.6.2019 r. Ocena poszczególnych rozwiązań prawnych także ich funkcjonowania w praktyce stosowania.