Inne

 • foto
  Książka koronawirus śląsk mapa coaching extra lifebook
  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Książka koronawirus śląsk mapa coaching extra lifebook. Przedmiot umowy agile. Znaczący w ostatnim czasie wzrost renomy metodyk zwinnych w konstruowaniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty prawne tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące planów opartych na programowaniu iteracyjno-przyrostowym wymagają bowiem uwzględnienia.


 • foto
  bezpieczeństwo danych osobowych definicja Ochrona danych osobowych
  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  bezpieczeństwo danych osobowych definicja. Ochrona danych osobowych w świecie śmiałych technologii. Artykuł w całości zostanie religijny problemom związanym z zastosowaniem innowacyjnych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik informatycznych i zagrożenia z tym powiązane coraz w wyższym.


 • foto
  książka koronawirus science fiction i zmiany w ochronie praw lokatorów
  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  książka koronawirus science fiction i zmiany w ochronie praw lokatorów od 21 kwietnia i Ustawa o ochronie praw lokatorów komentarz. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych odmian używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, jakie odnoszą się do aktywności jednostek samorządu terytorialnego i wykonywania przez gminy.


 • foto
  naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych
  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych rodo. Ochrona danych osobowych w świecie nowych technologii. Artykuł w całości zostanie religijny problemom związanym z zastosowaniem innowacyjnych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik informatycznych i zagrożenia z tym złączone coraz bardziej wpływają na poziom ochrony danych osobowych. Nakłada się na to coraz większy poziom skomplikowania.


 • foto
  Powierzenie przetwarzania standardy
  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Powierzenie przetwarzania standardy. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać zarządca danych oznacza to podmiot przetwarzający, tymczasem zarazem obliguje do wykazania, otóż udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, jakich istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, zarządca danych albo podmiot przetwarzający powinien zaprojektować na gruncie.


 • foto
  nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Nowelizacją z dnia
  Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił ongi oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia zmian postulowana była przez wiele środowisk, m.in. Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jednostki samorządu terytorialnego, Federację Związków.


 • foto
  Sejm po wielce burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu
  Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Sejm po wielce burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i zawiera więcej niż 120 zmian. Tylko parę z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia również zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji werdyktu (zasada powagi rzeczy osądzonej), zdaje się że: orzeczona, tymczasem nie.


 • foto
  dział spadku a ustawa o kształtowaniu ustroju
  Dodany: 2020-01-31 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  dział spadku a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił onegdaj oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia zmian postulowana była poprzez wiele środowisk, m.in. Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jednostki samorządu terytorialnego,.


 • foto
  Przesłanki do stosowania ogólnych przepisów w upadłości
  Dodany: 2020-01-13 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Przesłanki do stosowania ogólnych przepisów w upadłości konsumenckiej jak oglosic upadlosc konsumencka w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła w takim razie niemal czterokrotnie w stosunku do całego 2015 r. (pierwszego.


 • foto
  Prosta Spółka Akcyjna Ład korporacyjny PSA i przedmiotem
  Dodany: 2020-01-13 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Prosta Spółka Akcyjna Ład korporacyjny PSA i przedmiotem artykułu o spólkach prostych akcyjnych jest ukazanie zalet i praktycznego zastosowania nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Przepisy Kodeksu spółek handlowych poświęcone PSA wchodzą w życie w dniu 1.03.2020 r. Od tej daty możliwe stanie się tworzenie PSA. Prosta spółka akcyjna.