Inne

 • foto
  Pozbawianie praw do nieruchomości wywłaszczenie
  Dodany: 2020-01-08 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Pozbawianie praw do nieruchomości wywłaszczenie. W jaki sposób skutecznie przeprowadzić egzekucje komorniczą. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej znajomości dotyczącej: dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej strategii działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji.


 • foto
  Opodatkowanie nieruchomości u notariusza Czy wybór komornika
  Dodany: 2020-01-08 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Opodatkowanie nieruchomości u notariusza. Czy wybór komornika ma znaczenie?. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej znajomości dotyczącej: dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej taktyki działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym zakresie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Windykacja sądowa i egzekucyjna w praktyce. Przekazanie praktycznej informacji dotyczącej: dochodzenia.


 • foto
  Dokumentacja płacowa 2019 Obowiązki na rzecz nałożone na
  Dodany: 2020-01-03 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Dokumentacja płacowa 2019. Obowiązki na rzecz nałożone na polskie podmioty delegujące do realizowania czynności za granicą. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w toku swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w ramach swobody świadczenia usług. Zatrudnienie pracownicze wykonywanie pracy na podstawie stosunku.


 • foto
  jakie są normy dokonywania weryfikacji
  Dodany: 2020-01-03 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku poprzednio nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne pozostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wspólnie z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie.


 • foto
  Janusz Zubrzycki Unimex Koszty bazy sprzętowotransportowej
  Dodany: 2020-01-03 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Janusz Zubrzycki Unimex. Koszty bazy sprzętowo-transportowej. Celem artykułu jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest także przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę także odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione zadania dotyczące kosztów aktywności.


 • foto
  Ryzyko związane z bankowością elektroniczną współtwórczość
  Dodany: 2020-01-03 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Ryzyko związane z bankowością elektroniczną. współtwórczość twórczość zależna. Specyfika prawna kontraktów licencyjnych czyli innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w ramach planów IT, szczególne reguły ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z obszaru praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie),.


 • foto
  w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu
  Dodany: 2019-12-11 | Kategoria: Inne | Komentarze: 1

  Pojęcie nieruchomości. Postępowanie przetwarzania dokumentów elektronicznych. Korzyści i zagrożenia spojone z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary ryzyka w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne. Archiwizacja i przetwarzanie danych.


 • foto
  Ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych System rachunkowości
  Dodany: 2019-12-11 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych. System rachunkowości przedsiębiorstwa prospekt księgowego i menedżera. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest reprezentacja tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł religijny jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Zostaną omówione zagadnienia.


 • foto
  Skuteczność zastrzeżenia prawa własności Czy dochodzenie
  Dodany: 2019-12-10 | Kategoria: Inne | Komentarze: 1

  Skuteczność zastrzeżenia prawa własności. Czy dochodzenie roszczeń przed sądem jest ograniczone w czasie. Niewypłacalność dłużnika nie musi przewodzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do uzyskiwania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe a prawo.


 • foto
  Działalność deweloperska Koszty bazy
  Dodany: 2019-12-10 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Działalność deweloperska. Koszty bazy sprzętowo-transportowej. Rachunek kosztów firm komunalnych. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności są usługi komunalne również organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. W artykule zostaną.