Przesłanki do stosowania ogólnych przepisów w upadłości

Informacje

Dodany: 2020-01-13
Kategoria: Inne

art

Przesłanki do stosowania ogólnych przepisów w upadłości konsumenckiej jak oglosic upadlosc konsumencka w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła w takim razie niemal czterokrotnie w stosunku do całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania innowacyjnych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł również miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych kodeksów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono z okładem 26 000 upadłości osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest niezmiernie istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych także wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, przyjęty poprzez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym zakresie zmienia kształt upadłości konsumenckiej także w obszarze przesłanek, w jaki sposób i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza przeszło 70 zmian w ustawie - Prawo upadłościowe, a ponadto nowelizuje szereg kodeksów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, upadłość konsumencka co dalej w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest wyrażenie omowne z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i rzeczowe ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian wymagania formalne wniosków i wszelakich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i rzeczywisty przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do sądów po wejściu w życie nowych artykułów praktyczne, ujawnione w toku stosowania śmiałych przepisów, niespójności, niejasności oryginalnych regulacji wspólnie z propozycjami ich rozwiązania.