Sejm po wielce burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu

Informacje

Dodany: 2020-02-04
Kategoria: Inne

art

Sejm po wielce burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i zawiera więcej niż 120 zmian. Tylko parę z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia również zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji werdyktu (zasada powagi rzeczy osądzonej), zdaje się że: orzeczona, tymczasem nie wykonana kara jest wyższa wzór pisma procesowego do sądu od górnej granicy zagrożenia w nowej ustawie (art. 4 § 2 KK) - wówczas karę zmniejsza się do górnej granicy zagrożenia przewidzianego w nowej ustawie; sprawcy wymierzono karę pozbawienia wolności za czyn, który nie jest zagrożony pozbawieniem wolności przez nowa ustawę - wówczas wymierzoną karę zamienia się na karę grzywny czyli ograniczenia wolności (1 miesiąc pozbawienia wolności zamienia się na 60 stawek dziennych grzywny lub 2 miesiące ograniczenia wolności); o ile doszło do dekryminalizacji czynu (czyn nie jest już zabroniony od groźbą kary) - wówczas skazanie ulega zatarciu de iure, kara jest darowana, karty karne usuwa się z rejestru skazanych, jednakże nie ma restytucji za karę już odbytą. Nowela wprowadza też karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Ma być ona orzekana w stosunku do sprawców, którzy są trwale niebezpieczni dla społeczeństwa. Taką karę sądy będą musiały obligatoryjnie orzekać również wobec osób, jakie pozostały w przeszłości skazane na dożywocie ewentualnie na 20 i więcej lat więzienia, a dopuściły się kolejnego przestępstwa, za które orzeczono wobec nich dożywocie. Głównym celem projektu jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, w tym ograniczenie możliwości pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Kara zawieszona (orzekana w Polsce jako około 60 % wszystkich kar) jest traktowana w odbiorze społecznym jako fikcja skazania. Jest ona też źródłem przeludnienia w zakładach karnych, niewykonywania dużej liczby kar pozbawienia wolności także wzrastającej recydywy przy ogólnym spadku przestępczości. Lepsze efekty w tym względzie przynoszą sankcje wolnościowe - grzywny bądź kary ograniczenia wolności, jakie są na rzecz sprawcy w wyższym stopniu odstraszające i dolegliwe, niż sankcja pozbawienia wolności w zawieszeniu.