Kategorie: 131

 • foto
  Książka koronawirus śląsk mapa coaching extra lifebook
  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Książka koronawirus śląsk mapa coaching extra lifebook. Przedmiot umowy agile. Znaczący w ostatnim czasie wzrost renomy metodyk zwinnych w konstruowaniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty prawne tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące planów opartych na programowaniu iteracyjno-przyrostowym wymagają bowiem uwzględnienia.


 • foto
  bezpieczeństwo danych osobowych definicja Ochrona danych osobowych
  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  bezpieczeństwo danych osobowych definicja. Ochrona danych osobowych w świecie śmiałych technologii. Artykuł w całości zostanie religijny problemom związanym z zastosowaniem innowacyjnych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik informatycznych i zagrożenia z tym powiązane coraz w wyższym.


 • foto
  książka koronawirus science fiction i zmiany w ochronie praw lokatorów
  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  książka koronawirus science fiction i zmiany w ochronie praw lokatorów od 21 kwietnia i Ustawa o ochronie praw lokatorów komentarz. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych odmian używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, jakie odnoszą się do aktywności jednostek samorządu terytorialnego i wykonywania przez gminy.


 • foto
  naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych
  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych rodo. Ochrona danych osobowych w świecie nowych technologii. Artykuł w całości zostanie religijny problemom związanym z zastosowaniem innowacyjnych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik informatycznych i zagrożenia z tym złączone coraz bardziej wpływają na poziom ochrony danych osobowych. Nakłada się na to coraz większy poziom skomplikowania.


 • foto
  Powierzenie przetwarzania standardy
  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Powierzenie przetwarzania standardy. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać zarządca danych oznacza to podmiot przetwarzający, tymczasem zarazem obliguje do wykazania, otóż udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, jakich istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, zarządca danych albo podmiot przetwarzający powinien zaprojektować na gruncie.


 • foto
  średnie wynagrodzenie nauczycieli podczas
  Dodany: 2020-03-13 | Kategoria: Dla nauczycieli | Komentarze: 0

  średnie wynagrodzenie nauczycieli podczas koronawirus na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i Sejm nowelizuje Kartę nauczyciela bez związków. Karta nauczyciela zmiany. Zmiany w karcie nauczyciela 2019 mają zostać wprowadzone od 1 września. Co się zmieni także jakie zarobki i podwyżki na rzecz nauczycieli.


 • foto
  Pracownicze utwory naukowe Przedmiotem
  Dodany: 2020-03-13 | Kategoria: Prawo pokrewne | Komentarze: 0

  Pracownicze utwory naukowe. Przedmiotem artykułu jest wszechstronne omówienie sposobów nabywania praw własności intelektualnej przewidzianych także w prawie autorskim (utwory, artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramu), jakim sposobem i w prawie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe i przemysłowe także znaki towarowe), w tym zarówno nabywanie know how. W ramach artykułu zostaną przedstawione tak jak reguły nabywania praw do tzw. twórczości pracowniczej dodatkowo na podstawie.


 • foto
  nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Nowelizacją z dnia
  Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił ongi oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia zmian postulowana była przez wiele środowisk, m.in. Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jednostki samorządu terytorialnego, Federację Związków.


 • foto
  likwidacja firmy krok po kroku Spółka
  Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: Spółka komunalna | Komentarze: 0

  likwidacja firmy krok po kroku. Spółka celowa a konsorcjum Łączenie posiadanych zasobów pozwala zwiększyć konkurencyjność na rynku i zdywersyfikować ryzykowny krok złączone z udziałem w projekcie, co w wyniku umożliwia realizację dużych i zajmujących przedsięwzięć podmiotom, które działając w pojedynkę, nie byłyby w stanie np. wygrać przetargu i samodzielnie podjąć się wykonania zamówienia. Chęć zwiększenia osiąganych zysków, a co za tym idzie pragnienie aktywnego udziału w obrocie.


 • foto
  Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej
  Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: Finanse | Komentarze: 0

  Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy praktyczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista z obszaru rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych.