Kategorie: 116

 • foto
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych dokonywania
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych dokonywania wydatków w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – rejestr księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych oraz sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, również początkujących jakże.


 • foto
  Rachunkowość budżetowa 2020 system upoważnień
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Rachunkowość budżetowa 2020 system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całkowitej wiedzy w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej także w podsektorze rządowym jak i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona.


 • foto
  Schematy podatkowe MDR 2020 przykładowe zakresy informacji
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Schematy podatkowe MDR 2020 przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania dla do skarbników, głównych księgowych również innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie.


 • foto
  PZP od 2021 roku odpowiedzialność
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Zamówienia | Komentarze: 0

  PZP od 2021 roku odpowiedzialność i skutki w przypadku wzorów unijnych jest przedstawienie teoretycznych zagadnień również praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys € z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień poniżej 130 tys zł bieżących od 1 stycznia.


 • foto
  ZFŚS 2020 badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
  Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: ZFŚS 2020 | Komentarze: 0

  ZFŚS 2020 badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów blog o ZFŚS skierowane jest do osób zajmujących się problematyką ZFŚS, jakie posiadają przedtem podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem. Blog o ZFŚS ma na celu kompleksowe reprezentacja zadań zgrupowanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych razem.


 • foto
  Delegacje podróże służbowe 2020 Normy
  Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Czas pracy | Komentarze: 0

  Delegacje podróże służbowe 2020 Normy prawa pracy w podróży służbowej zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. W trakcie artykułu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe również interpretacje organów podatkowych, jak również rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych poprzez organy piszczałkowe podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone.


 • foto
  VAT 2020 faktura zaliczkowa peryfraza wprowadzonych
  Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  VAT 2020 faktura zaliczkowa peryfraza wprowadzonych oraz projektowanych przemian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu zawiera zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach dodatkowo orzecznictwie trybunałów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego przemiany w podatku Vat wprowadzone w ostatnich latach także planowane na rok 2020. artykuł będzie.


 • foto
  majatek trwaly aktywa trwale dla pracowników
  Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Środki trwałe | Komentarze: 0

  majatek trwaly aktywa trwale dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w obszarze gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana.


 • foto
  PPK 2020 jednostki sektora finansów publicznych obowiązkiem
  Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: PPK | Komentarze: 0

  PPK 2020 jednostki sektora finansów publicznych obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako realizacja wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK dodatkowo zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie trzeba podjąć, iżby stworzyć się oraz.


 • foto
  Klasyfikacja budżetowa 2020 srodków unijnych
  Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Klasyfikacja budżetowa 2020 | Komentarze: 0

  Klasyfikacja budżetowa 2020 srodków unijnych ma na celu wykończenie i uzupełnienie wiedzy uczestników w obszarze zasad rachunkowości budżetowej, polityki rachunkowości również klasyfikacji budżetowej. Artykuł skierowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych.