Kategorie: 225

 • foto
  Ceny transferowe eksport pośredni
  Dodany: 2020-06-03 | Kategoria: Ceny transferowe | Komentarze: 0

  Ceny transferowe eksport pośredni i bezpośredni – konsekwencje dla rozliczania VAT celem artykułu o cenach transferowych jest wyobrażenie uczestnikom tematyki rozliczania podatku Vat od transakcji transgranicznych zgrupowanych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zaznajomić się także z zasadami rozliczania podatku VAT.


 • foto
  Upewnij się dla których emerytów zwrot podatku wpis
  Dodany: 2020-06-01 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Upewnij się dla których emerytów zwrot podatku - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej znajomości w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny pchnięcie zostanie umieszczony na przygotowanie.


 • foto
  Usługi budowlane Łączenie i dzielenie umów budowlanych
  Dodany: 2020-06-01 | Kategoria: Podatki w budownictwie | Komentarze: 0

  Usługi budowlane Łączenie i dzielenie umów budowlanych na usługi budowlane zapraszamy wszystkich tych, jacy chcą wiedzieć m. in.: w który sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębiorstw? Jakie są sposoby wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów powiązanych z realizacją kontraktów długoterminowych? Jak opisać cechy charakterystyczne.


 • foto
  Controlling komu podlega audytor
  Dodany: 2020-06-01 | Kategoria: Audyt w egzekucji | Komentarze: 0

  Controlling - komu podlega audytor audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jakże również ująć alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma także za zakończenie nauczyć słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) dodatkowo kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI). Audyt dostarczy tak jak informacji odnośnie do efektywnego budżetowania i istoty tworzenia.


 • foto
  Podmiotowe środki dowodowe możliwość czyli obowiązek
  Dodany: 2020-05-31 | Kategoria: Zamówienia i podatki | Komentarze: 0

  Podmiotowe środki dowodowe - możliwość czyli obowiązek ich składania także termin i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. Jestem specjalistą w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo.


 • foto
  Usługi budowlane Metoda kosztowa na usługi budowlane
  Dodany: 2020-05-28 | Kategoria: Prawo budowlane | Komentarze: 0

  Usługi budowlane Metoda kosztowa na usługi budowlane zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: w który sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębiorstw? Jakie są sposoby wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów związanych z realizacją kontraktów długoterminowych? Jak opisać cechy charakterystyczne moment rozpoczęcia i zakończenia kontraktu, przypadający na różne okresy sprawozdawcze? Celem usług budowlanych jest zapoznanie uczestników.


 • foto
  Controlling audytor czym sie zajmuje audyt ma ukazać
  Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Audyt | Komentarze: 0

  Controlling - audytor czym sie zajmuje audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jak także sformułować alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma zarówno za zakończenie wyszkolić słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) również kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI). Audyt dostarczy.


 • foto
  Tarcza antykryzysowa 40 dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika
  Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Tarcza antykryzysowa | Komentarze: 0

  Tarcza antykryzysowa 4.0 dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika w okresie przestoju w związku z pandemią koronawirusa, w całym kraju pozostały wdrożone szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ujęto je wyjątkowo w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych również wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Część tych.


 • foto
  Inspektor Ochrony Danych Zasady testowania
  Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Rodo | Komentarze: 0

  Inspektor Ochrony Danych Zasady testowania bezpieczeństwa systemów informatycznych i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób jowialny wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne wszechstronne regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment rozpoczęcia.


 • foto
  fundacja a Spółka z oo i odpowiedzialność członków zarządu
  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Dla spółek | Komentarze: 0

  fundacja a Spółka z o.o i odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w czasach kryzysu wywołanego epidemią. W czasie epidemii infekcji COVID-19 dodatkowo wynikającego z tej epidemii bezprecedensowego obciążenie gospodarki Polski, europejskiej i światowej, zachwianych innymi słowy przerwanych łańcuchów dostaw oraz źródeł finansowania zasadnicze znaczenie dla menadżerów zatrudnionych jako członkowie zarządu spółek kapitałowych ma kwestia podejmowania szybkich decyzji gospodarczych, które.