Ochrona środowiska

  • foto
    Oświadczenia złożone w JEDZ Dochowanie
    Dodany: 2020-01-29 | Kategoria: Ochrona środowiska | Komentarze: 0

    Oświadczenia złożone w JEDZ. Dochowanie nowej elektronicznej formy komunikacji. Wykonawcy wcześniej od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a również oświadczenia składane przez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być składane w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem.