Pisma procesowe

  • foto
    Nauka prawa karnego wypada do zespołu nauk prawnych; jej przedmiotem
    Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Pisma procesowe | Komentarze: 1

    Nauka prawa karnego wypada do zespołu nauk prawnych; jej przedmiotem są zwłaszcza normy prawne. Nauka prawa karnego zajmuje się więc wykładnią kodeksów prawa, czyli ustalaniem treści norm prawnych, ich systematyką i stosowaniem. W tradycyjnym ujęciu, nauki mające za przedmiot normy prawne nazywa się dogmatycznymi (normatywnymi). Jednak współczesna oświata prawa karnego nie ogranicza się do przepisów, gdyż przestępstwo jest nie tylko zjawiskiem prawnym, pomimo tego podobnie faktem społecznym,.