Podatki

 • foto
  Wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu
  Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy praktyczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji połączonych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek.


 • foto
  W podatkach z czego składa się
  Dodany: 2020-06-03 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  W podatkach z czego składa się podatek dochodowy i przekazanie precyzyjnych i dotychczasowych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną zasób wiedzy zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych w obszarze podatku dochodowego.


 • foto
  Upewnij się dla których emerytów zwrot podatku wpis
  Dodany: 2020-06-01 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Upewnij się dla których emerytów zwrot podatku - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej znajomości w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny pchnięcie zostanie umieszczony na przygotowanie.


 • foto
  Tarcza antykryzysowa i jak wyliczyć zaliczki na podatek dochodowy
  Dodany: 2020-05-25 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Tarcza antykryzysowa i jak wyliczyć zaliczki na podatek dochodowy na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną poprzez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


 • foto
  opłat lokalnych Koszty działalności handlowej Podstawowym celem
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 2

  opłat lokalnych. Koszty działalności handlowej. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest reprezentacja tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł święty jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące: systematyki kosztów działalności przedsiębiorstwa, wyodrębniania ośrodków.


 • foto
  Rozliczanie podatku od towarów i usług w spedycji
  Dodany: 2020-04-16 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Rozliczanie podatku od towarów i usług w spedycji. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach nader często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami, spedytorami i kierowcami. Warto je poznać i stosować, a praca stanie.


 • foto
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych dokonywania
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 1

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych dokonywania wydatków w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – rejestr księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych oraz sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, również początkujących jakże.


 • foto
  Schematy podatkowe MDR 2020 przykładowe zakresy informacji
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 2

  Schematy podatkowe MDR 2020 przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania dla do skarbników, głównych księgowych również innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie.


 • foto
  VAT 2020 faktura zaliczkowa peryfraza wprowadzonych
  Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 2

  VAT 2020 faktura zaliczkowa peryfraza wprowadzonych oraz projektowanych przemian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu zawiera zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach dodatkowo orzecznictwie trybunałów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego przemiany w podatku Vat wprowadzone w ostatnich latach także planowane na rok 2020. artykuł będzie.


 • foto
  Automatyczne metody rozliczeń kosztów Cykl dwóch artykułów
  Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Automatyczne metody rozliczeń kosztów. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka obejmuje obszar rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności.