Podatki

 • foto
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych dokonywania
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych dokonywania wydatków w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – rejestr księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych oraz sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, również początkujących jakże.


 • foto
  Schematy podatkowe MDR 2020 przykładowe zakresy informacji
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Schematy podatkowe MDR 2020 przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania dla do skarbników, głównych księgowych również innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie.


 • foto
  VAT 2020 faktura zaliczkowa peryfraza wprowadzonych
  Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  VAT 2020 faktura zaliczkowa peryfraza wprowadzonych oraz projektowanych przemian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu zawiera zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach dodatkowo orzecznictwie trybunałów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego przemiany w podatku Vat wprowadzone w ostatnich latach także planowane na rok 2020. artykuł będzie.


 • foto
  Automatyczne metody rozliczeń kosztów Cykl dwóch artykułów
  Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Automatyczne metody rozliczeń kosztów. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka obejmuje obszar rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności.


 • foto
  od osób prawnych do 9 dla niektórych
  Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  od osób prawnych do 9% dla niektórych podatników. Optymalizację wyników syntetycznych. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów.


 • foto
  szkolenia ceny transferowe Publikacja
  Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  szkolenia ceny transferowe. Publikacja o cenach transferowych przeznaczona jest szczególnie dla przedsiębiorców, pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego, doradców podatkowych. Zalety wydania to transparentny układ treści, podział na numerowane tezy, jakie na początku zawierają leksem określające obszar przedmiotowy niniejszego fragmentu,.


 • foto
  Umowa o świadczenie usług sprzątania Umowy cywilnoprawne
  Dodany: 2020-02-03 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Umowa o świadczenie usług sprzątania. Umowy cywilnoprawne zwykle stosowane są wtedy, kiedy pracodawca nie planuje zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę, pomimo tego zależy mu na wykonaniu określonych czynności bądź realizacji określonych zadań. Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy regulujące uprawnienia pracownicze złączone z takimi kwestiami, jakże czas pracy, wakacje wypoczynkowy czyli ochrona trwałości zatrudnienia.


 • foto
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych Projekt zakładowego planu kont
  Dodany: 2020-01-29 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Projekt zakładowego planu kont zespół i na potrzeby zarządzania kosztami. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest reprezentacja tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł religijny jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania.