Poplecznictwo polskim kodeksie

img

Artykuł obrazuje zagadnienia ogólne prawa karnego procesowego. Napisany przez znawców przedmiotu zajmujących się procesem karnym od strony dogmatycznej i praktycznej. Omówiono w przed tematykę zasad procesu, przesłanek procesowych, czynności procesowych, uczestników procesu karnego, postępowania dowodowego również środków przymusu. Artykuł przeznaczony dla osób zainteresowanych prawem karnym procesowym, głównie studentów, doktorantów, aplikantów i praktyków wykonujących zawód prawniczy. Całościowe, ogromnie przystępne wyobrażenie problematyki części ogólnej prawa karnego procesowego ułatwi zdobycie wiedzy z tej dziedziny prawa dodatkowo umiejętności stosowania kodeksów w praktyce. Artykuł przeznaczona na rzecz osób profesjonalnie zgrupowanych z problematyką postępowania karnego wykonawczego, sędziów (w szczególności sędziów penitencjarnych), kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Służby Więziennej także adwokatów i prokuratorów, a podobnie studentów prawa, administracji, pedagogiki również resocjalizacji. Pozycja bibliograficzna ukazuje prawne aspekty postępowania penitencjarnego w odniesieniu do najważniejszych grup skazanych w polskim systemie penitencjarnym, w tym: wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych, zakwalifikowanych jako niebezpieczni, przede wszystkim chronionych, uzależnionych od środków odurzających, recydywistów. Dodatkowym atutem artykułu jest to, że część zawartych w niej opracowań, pozycja analizą artykułów i studium dostępnej literatury, zawiera wyniki badań empirycznych przeprowadzonych poprzez autorów.

  • Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty
  • Ceny transferowe eksport pośredni Ceny transferowe eksport pośredni
  • Zobacz czy mikropożyczka 5000 Zobacz czy mikropożyczka 5000
  • zbywca w umowie leasingu W obrocie gospodarczym przy umów leasingu zbywca w umowie leasingu W obrocie gospodarczym przy umów leasingu
  • haccp restauracja haccp restauracja