Prawo autorskie

  • foto
    Status prac dyplomowych i doktoranckich
    Dodany: 2020-02-11 | Kategoria: Prawo autorskie | Komentarze: 1

    Status prac dyplomowych i doktoranckich. Przedmiotem artykułu jest wszechstronne omówienie sposobów nabywania praw własności intelektualnej przewidzianych także w prawie autorskim (utwory, artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramu), w jaki sposób i w prawie własności przemysłowej (patenty,.