Prawo restrukturyzacyjne

 • foto
  Mechanizmy ochrony dłużnika w Prawie restrukturyzacyjnym
  Dodany: 2019-12-04 | Kategoria: Prawo restrukturyzacyjne | Komentarze: 3

  Mechanizmy ochrony dłużnika w Prawie restrukturyzacyjnym. Skargi na działalność komornika do organów dozoru administracyjnego. Niewypłacalność dłużnika nie musi przewodzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do uzyskiwania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne studium przypadków Czy lata obowiązywania Prawa upadłościowego.


 • foto
  Czy złożenie wniosku o upadłość poprzez osobę trzecią i
  Dodany: 2019-11-05 | Kategoria: Prawo restrukturyzacyjne | Komentarze: 0

  Czy złożenie wniosku o upadłość poprzez osobę trzecią i prawo restrukturyzacyjne z komentarzem. Nowelizacja kodeksu cywilnego skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Ponadto koniec terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwójka lata). Nowe przepisy przewidują też, że w kwestiach przeciw konsumentom trybunał będzie z urzędu badał, innymi słowy doszło do przedawnienia czyli.