Prawo

 • foto
  Gospodarka odpadami BDO 2020 Rozliczenie
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Rozliczenie zredukowanie retencji terenowej – kogo dotyczy i jak Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co.


 • foto
  Gmina i termin zaskarżenia uchwały rady
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Gmina i termin zaskarżenia uchwały rady gminy do wojewody informacji w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a zarówno poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Rozpatrywanie skarg na organy prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym.


 • foto
  Strona www jest przeznaczony wyjątkowo dla prawników pragmatyków
  Dodany: 2020-02-13 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Strona www jest przeznaczony wyjątkowo dla prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy dodatkowo aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z obszaru prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych również z Polskiej Akademii Nauk, a wyjątkowo.


 • foto
  Artykuł art 11 karty praw podstawowych
  Dodany: 2019-11-02 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Artykuł art. 11 karty praw podstawowych unii europejskiej i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach dodatkowo dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a podobnie prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego solidny sprawa sądowa sądowy, presumpcja niewinności.