Prawo

 • foto
  Prawo rodzinne meritum i pokrewieństwo i powinowactwo
  Dodany: 2020-05-22 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo rodzinne meritum i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy między rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO również zgrupowanych z nimi regulacji KPC to głęboki sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi niesłychanie specyficzny dział.


 • foto
  COVID 19 pobyt cudzoziemców w polsce w związku z ograniczeniami
  Dodany: 2020-05-11 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  COVID 19 pobyt cudzoziemców w polsce w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w ostatnim czasie, kwestie złączone z zatrudnianiem cudzoziemców także dokumentacją pracy cudzoziemców także uległy zmianie. Temat, który zawsze stanowił wyzwanie dla pracodawców obecnie przybrał nową formę. Niezwykle istotne jest, by we wszystkich.


 • foto
  Ustawa o ochronie osób i mienia
  Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 3

  Ustawa o ochronie osób i mienia grupa interwencyjna i Działy prawa karnego procesowego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ucisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co dotyczy.


 • foto
  Gospodarka odpadami BDO 2020 Rozliczenie
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 2

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Rozliczenie zredukowanie retencji terenowej – kogo dotyczy i jak Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co.


 • foto
  Gmina i termin zaskarżenia uchwały rady
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Gmina i termin zaskarżenia uchwały rady gminy do wojewody informacji w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a zarówno poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Rozpatrywanie skarg na organy prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym.


 • foto
  Strona www jest przeznaczony wyjątkowo dla prawników pragmatyków
  Dodany: 2020-02-13 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Strona www jest przeznaczony wyjątkowo dla prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy dodatkowo aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z obszaru prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych również z Polskiej Akademii Nauk, a wyjątkowo.


 • foto
  Artykuł art 11 karty praw podstawowych
  Dodany: 2019-11-02 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 2

  Artykuł art. 11 karty praw podstawowych unii europejskiej i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach dodatkowo dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a podobnie prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego solidny sprawa sądowa sądowy, presumpcja niewinności.