Rachunkowość

 • foto
  1 reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Zobacz gdzie złożyć sprawozdanie finansowe fundacji i zależność sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach uwzględnia szereg nadzwyczaj ważnych przemian na rzecz fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązujących od 26 stycznia 2019 r., w tym: 1) nowy wzór sprawozdania.


 • foto
  wspólnota mieszkaniowa bez zarządcy i Sprawozdanie z wykonania
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  wspólnota mieszkaniowa bez zarządcy i Sprawozdanie z wykonania budżetu kontraktu. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł poświęcony problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.


 • foto
  wspólnota mieszkaniowa co to jest i Sprawozdanie z wykonania
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  wspólnota mieszkaniowa co to jest i Sprawozdanie z wykonania budżetu kontraktu. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł religijny problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.


 • foto
  Projekty unijne 2020 mops i i Zasady aktualizacji
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Projekty unijne 2020 mops i i Zasady aktualizacji budżetu w trakcie jego realizacji. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy.


 • foto
  Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 15 artykuł
  Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 15 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat również zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów.


 • foto
  Rachunkowość finansowa właściciele firm które
  Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Rachunkowość finansowa - właściciele firm które prowadzą pełną rachunkowość od asystenta do biegłego rewidenta! - takie leksem jest myślą przewodnią art asystent ds. księgowości. To pierwszy, atoli niesłychanie poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, na rzecz osób jakie ostatnimi czasy pracują w działach rachunkowości albo chcą dopiero taką pracę podjąć.


 • foto
  Rachunkowość budżetowa 2020 system upoważnień
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 2

  Rachunkowość budżetowa 2020 system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całkowitej wiedzy w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej także w podsektorze rządowym jak i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona.