Inspektor Ochrony Danych Zasady testowania

art

Inspektor Ochrony Danych Zasady testowania bezpieczeństwa systemów informatycznych i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób jowialny wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne wszechstronne regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment rozpoczęcia stosowania kodeksów RODO postawił przed podmiotami korzystającymi z monitoringu wizyjnego nowe, tym razem wprost sformułowane, obowiązki. Wiążą się one z aktywnością polegającą na systematycznym monitorowaniu miejsc lub osób. Taki zamysł prawny wskazuje z jednej strony na wagę zagadnienia, a z drugiej na istnienie ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych przy użyciu monitoringu wizyjnego. Na Administratorów Systemów Informatycznych również Inspektorów Ochrony Danych systemów służących do przetwarzania danych osobowych nałożono nowe obowiązki. Na blogu prowadzący zapozna Państwa z nowymi wymaganiami. Przedstawi również procedurę oceny skutków na rzecz systemów monitoringu wizyjnego zgodnie z RODO. Jednocześnie uczestnicy zapoznają się z rozwiązaniami szczególnymi takimi w jaki sposób systemy RCP, RFID, monitorowanie pracownika to znaczy też sieci. Inspektor Ochrony Danych odpowiada za monitorowanie zgodności i rekomendacje w obszarach informatycznym, fizycznym dodatkowo organizacyjnym. Iżby przeprowadzić szacowanie ryzyka, ocenić skuteczność, zrozumieć architekturę, Inspektor Ochrony Danych powinien posiadać podstawową wiedzę o zabezpieczeniach i dlaczego ochrona danych osobowych jest wazna sposobach ochrony danych osobowych w systemach informatycznych. Podczas przewodniczący czytelnie i praktycznie wyjaśni jakim sposobem nie informatyk powinien rozmawiać z adminem? jaka jest rola IOD w bezpieczeństwie IT? czego IOD może prognozować od IT i jakże to osiągnąć? jakich dokumentów wymagać od IT i jakim sposobem czy ochrona danych osobowych dotyczy osób prawnych pomóc ich tworzeniu? co rozumiemy pod pojęciami z obszaru IT typu UTM, DMZ itp.? Na blogu omówione zostaną dodatkowo przykłady zabezpieczeń dodatkowo dokumentacji IT, jakich zapisy mogą być stosowane w sprawie organizacji obszaru informatycznego. Jedną z najważniejszych części będzie peryfraza pytań kierowanych do IT w celu ustalenia stanu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.