czym jest świadectwo pracy

  • foto
    W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie
    Dodany: 2020-02-11 | Kategoria: Prawo pracy | Komentarze: 0

    W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie.