gospodarka odpadami drzewnymi

  • foto
    Gospodarka odpadami BDO 2020 Rozliczenie
    Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 2

    Gospodarka odpadami BDO 2020 Rozliczenie zredukowanie retencji terenowej – kogo dotyczy i jak Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co.