Nomenklatura Scalona (CN) import towarów

  • foto
    Janusz Zubrzycki Unimex Koszty bazy sprzętowotransportowej
    Dodany: 2020-01-03 | Kategoria: Inne | Komentarze: 1

    Janusz Zubrzycki Unimex. Koszty bazy sprzętowo-transportowej. Celem artykułu jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest także przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę także odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione zadania dotyczące kosztów aktywności.