stosowanie karty praw podstawowych w polsce

  • foto
    Artykuł art 11 karty praw podstawowych
    Dodany: 2019-11-02 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

    Artykuł art. 11 karty praw podstawowych unii europejskiej i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach dodatkowo dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a podobnie prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego solidny sprawa sądowa sądowy, presumpcja niewinności.