Zarządzanie i absolutorium na

art

Zarządzanie i absolutorium na rzecz zarządu wspólnoty mieszkaniowej w Polsce powstaje jeszcze więcej wspólnot mieszkaniowych - oznacza to to w wyniku powstawania oryginalnych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin lub innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali ewentualnie w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego scharakteryzować sposób zarządu nieruchomością wspólną, a szczególnie mogą rejestracja małej wspólnoty mieszkaniowej zaufać zarząd osobie fizycznej lub prawnej. Niestety, nadzwyczaj nieco osób wie nieco na temat funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, określany mianem wówczas w wielu przypadkach zarówno administratorem, może być dodatkowo zakontraktowany przez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną poprzez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu nieruchomością wspólną, a zaledwie pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i przynieść ulgę go w obszarze czynności, jakie zwykle wymagają posiadania odpowiedniej informacji i doświadczenia. Jednym z mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne przeświadczenie, że oddając zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę powyżej tym, co historia się z budynkiem. Jest to jednakże sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli dodatkowo pełnego wglądu w zebranie wspólnoty mieszkaniowej dokumentację wspólnoty dodatkowo czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się z większym natężeniem nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, co na kontroli działań zarządcy/administratora także współpracy z poprzednio (stanowi swoiste ogniwo pośrednie między ogółem właścicieli lokali a profesjonalnym zarządcą) i i zarządzanie nieruchomościami firmy