Wzory pism procesowych

  • foto
    Sejm po wybitnie burzliwej debacie uchwalił nowelizację
    Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Wzory pism procesowych | Komentarze: 0

    Sejm po wybitnie burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i obejmuje z okładem 120 zmian. Tylko nieco z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia również zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji wyroku (zasada powagi.